I Alett jobber vi ut fra et sett med felles verdisetninger som gir retning for våre handlinger og vår atferd.

Verdiene påvirker hvordan vi jobber, hvordan vi omgås kollegaer og hvordan vi arbeider for og forholder oss til kunder og samfunnet rundt oss.

 

Hvem vi er:

  • Vi står for respekt, samhandling og integritet
  • Vi har mot til å gå i spissen med driv og entusiasme
  • Vi bygger langsiktige relasjoner ved å gjøre det riktige