Zetto Ellingsberg Regnskap AS innehar autorisasjon som regnskapskontor, og kan derfor påta seg jobbe som regnskapsfører for andre.

Zetto Ellingsberg Regnskap er et Alett-selskap

Les mer om hva Zetto kan tilby på www.zetto.no