Alett sattser på å tilby eller formidler kurs og seminarer som dekker faglig behov inne økonomi og regnskap.

Vi har i første omgang valgt å formidle kurs, og skal komme med en liste over kurs som vi mener er gode. 


Nettkurs

Det eksisterer nå mange nettkurs som kan avholdes enten i den enkelte selskaps sitt lokaler, eller vi kan ta på oss å holde en felles opplegg. Vi kan laget i et opplegg hvor nettkurs inngår.    –   Kontakt oss dersom du eller ditt selskap ønsker å få et opplegg.


Kurs og Seminarer

Vi ser behov for at kurs avholdes og er tilgjengelig ved ulike geografiske områder.  Nyttet av å komme ut fra kontoret og møte andre er ofte undervurdert. Vår oppfatning er at det er en fin mulighet til å treffe og få nye kontakter innen fagområdet.                  –           Kontakt oss dersom du eller ditt selskap ønsker å få et opplegg.


Take-away Kurs

Et kurs som holdes i bedriftens lokaler.

Isteden for at du og dere deltar på kurs og seminarer som arrangeres for alle, avholdes kurs og seminar i kundens lokaler.

Kurset kan enten være spesifikk for selskapet eller det kan være et standard kurs som tilbys.

Alett holder ikke kurs selv, men er behjelpelig med å forsøke å skaffe tilveie kursforedragsholder med kompetanse.   –   Kontakt oss dersom du eller ditt selskap ønsker å få et opplegg.


Personopplæring – Coach /mentor 

Dersom ditt selskap har en avdeling og eller medarbeider som det er ønskelig å få veiledning og rådgivning med målsetting å styrke det faglige nivået, kan vi tiltre en mentor / coach- rolle i din bedrift. Vi er vant med å snakke med medarbeidere og ledere i ulike fagområder.   –  Kontakt oss dersom du eller ditt selskap ønsker å få et opplegg.


Salgs trening

Salgs trening bør også andre enn selgere erfare. Å tenke salg i møte med kunde og medarbeidere medfører annen holdning og fremtoning. Fordi å tenke salg inn i ulike fagområder setter mange handlinger i annet fokus.  Kurs i salg er ikke bare for selgere, men kan med fordel anvendes av andre yrkesgrupper. Målsetting er ikke å gjøre alle til selgere, men å ha en skape felles holdning og fremtoning i bedriften.  –   Kontakt oss dersom du eller ditt selskap ønsker å få et opplegg.