En karriere hos Alett kan være starten på nye utfordringer og utgangspunkt for videre arbeidserfaring.


Student

  • Studenter kan få en tiltrengt erfaring for å komme videre i karrieren.  Skaff deg praksis plass hos oss ved å kombinere arbeid og studier. Med relevant arbeid  vil studieteorier vise kunnskap i praksis.  En flott måte å lære faget, og til å bli mer trygg på faget når studiene er over.
  • ALETT legger stor vekt på tilrettelegging av opplæring.
  • Og vi legger stor vekt på personlig holdning, etiske verdier og lærevilje.
  • Sendt inn en søknad, skriv kort om hva du holder på med og hva du eventuelt har av arbeidserfaring. Skriv kort om hvorfor du søker jobb akkurat hos oss.

Erfaren

  • Vi trenger erfarne folk til våre forretnings områder ;  Regnskap, Rådgivning, Personell, Kurs og Utdanning, IT og programvare,  enten vi har ledig stilling, eller på et senere tidspunkt.
  • ALETT legger stor vekt på personlig holdning, etiske verdier oglærevilje og erfaring.
  • Vi regner erfaring i klasser etter antall år og bakgrunn.
  • Sendt inn en søknad, skriv kort om hva du holder på med og hva du eventuelt har av arbeidserfaring. Skriv kort om hvorfor du søker jobb akkurat hos oss.

Partnere,  Regnskapog Regnskaps og Rådgivningskontor

Vår lokasjon er Hordaland og Sogn og Fjordane.

  • Selskap og partnere som kan bidra til å øke vår faglige tyngde og bredde, og eller geografisk og fagligenedslagsfelt, er velkommen til å ta kontakt.