ALETT et ungt selskap men erfarne medarbeider. 

Selskapet ble stiftet i 2012

Selskapet ble stiftet på bakgrunn av de mange selskap som i 2011 fikk fritak fra revisjonsplikten av regnskapet for 2011, og som i 2012 således hadde regnskap som ikke trengtes å revideres, men fortsatt trenge å få utarbeidet både årsregnskap og selvangivelse.

Regnskapsbransjen var preget av mange regnskapsbyråer som hadde det travelt, med tidsfrister og mangel på kvalifisert personell med autorisasjon. Årsoppgjør og selvangivelse vart ofte utarbeidet av revisor som hadde den nødvendige kvalifikasjonen. ( En praksis som etter lov og regel ikke skal utføres av revisor,  men hvor teori og praksis var fraveket.)

Regnskapsbransjen fikk enda større behov for fagpersonell, og her er vi !

Revisjonsfritaket har utløs en ytterlige press på regnskapsbransjen og hvor vi ønsker å finne vår nisje.


Kort om oss og hvordan vi tenker:

Daglig leer er autorisert regnskapsfører med revisor erfaring og praksis.

Vi markedsfører oss under navnet Alett

Vi arbeider i Bergen og Førde. 

Vi har gode tilbud for nystartet selskap.

Vi kan sammen finne ut av dine utfordringer.

Vi hjelper regnskapskontor, og andre selskap med å lage årsoppgjør og selvangivelser

Vi har erfaring fra revisjon, så det håper vi kan bli til din fordel.

Vi hjelper deg med å få gode rutiner og god dokumentasjon.

Ta oss med i prosessen før etablering av selskapet.

Kontakt oss før problemet oppstår.

 

Etabler et kundeforhold hos oss i dag