ALETT ønsker å være et selskap som tar et samfunnsansvar, også kalt Corporate Social Responsibility (CSR). Gjennom engasjement får vi også større kunnskap, og kanskje byr det seg ny muligheter på ny område, enn om vi ikke bidrar. Vi håper våre eiere, ansatte og ikke minst kunder opplevelser del aktighet gjennom vårt CRS program.  Vårt CSR engasjement er både på lokal, nasjonal og på verdensbasis.


Lokal – CRS:

ALETT sponser og profilerer seg gjennom lokal lag og arrangement der hvor vi har vår fysiske tilhørighet. Vår reklame aktivitet baserer seg på å være ansvarlig støttespiller og på den måten bidra til at det er kultur og fritidsaktiviteter i et lokalsamfunn.


Norge – CRS:

Norsk næringsliv taper store summer hvert års som følge av skade og tyveri som skyldes innbrudd. Norsk næringsliv taper også store summer som følge av mennesker som sliter med rus.

Vi ønsker å støtte mennesker som ønsker å komme ut av et liv med rusmisbruk, og dermed også næringslivet. Vi støtter derfor arbeid med rus- og stoffmisbruk.


Verden – CRS:

Alett ser sammenhengen mellom våre lokale omgivelser og omgivelser i resten av verden. Vi anerkjenner behov for at næringslivet også støtter og hjelper folk i den 3. verden. Gjennom utvalgte organisasjoner støtter vi mennesker i nød som ikke har samme god tilgang til hjelp vi har.

Vi har selv sett at mangel på grunnleggende behov i den 3. verden, og hvordan kampen for å overleve hverdagen er rådende. Dersom forretningslivet skal ha forutsigbarhet og rettsgrunnlag, er det en forutsetning at menneskers grunnleggende behov dekkes gjennom; mat, helse og fred.