REgnskapføring m.m

Zetto Ellingsberg Regnskap AS er et autorisert regnskapskontor som kan påta seg oppdrag som regnskapsfører for andre.

Zetto Ellingsberg Regnskap AS inngår i gruppen med Alett selskaper

Her er linken: www.zetto.no

SØKNADER OM STØTTE

Alett bistår i søknadsprosserer på økonomimiske midler fra:

- Stiftelser,
- Skattefunn
- Momskompensasjon
- Innovasjon Norge
- Andre øk. ordninger

FORVALTNING

Alett forvalter administrativt økonomiavdelingen i deres selskap

Alett nyhetstjeneste:

Vi tilbyr å videreformidle faglige nyheter innen økonomi som vi mener særlig vil kunne angå din virksomhet.


RÅD & BUDSJETT

Rådgivning og Budsjett 

Alett tilbyr rådgivning og budsjett tjenester for bedrifter. Vi bistår i budsjettarbeid og som samtalepartner i alle faser.
Pre- etablering, ved stifting, ved prosjekter, og ved avvikling.

KURS OG COACHING

Alett bistår med opplæring i faget:

Vi har mange års erfaring og veileder medarbeider eller kunder gjennom generelle problemstillinger og løpende spørsmål. Vi kan foreta opplæring av hele eller deler av økonomiavdelingen. 

 

OPPSLAG OG SKJEMA

Alett tilbyr oppslag i ulike registre, scanning og kopiering, distribuere, ajourholde protokoll og bearbeide lister.
Vi har og ulike skjema og maler til forskjellige formål.