REGNSKAP OG ØKONOMI

Vi har virksomhet innen regnskap og økonomi. 

Zetto Ellingsberg Regnskap AS er autorisert regnskapskontor som blant annet har kompetanse og kunder innen landbruk, klassisk håndverksbedrift, konsulent virksomhet, helse, eiendom og eksport. m.m.

Alett Regnskap AS driver med rådgivning og bistand innen andre økonomiske og administrativ oppgaver.

ALETT MIKRO PRIVATE EQUITY

Alett jobber med å etablere et investeringsselskap/fond som skal investere i selskap/prosjekter i oppstartfasen.

Det er områdene biologi og aqva næringen som er foreningsområdet. Herunder oppdrettsnæring og leverandør til næringen.

Strategien er å gå inn i tidlig fase, ofte benevnt Såkorn og Venture. Vi tenker regionalt og landsdekkende, og som minoritets aksjonær.

EIENDOM

Vi har utpekt eiendom som et av vårt virksomhetsområdet.  Både bolig utvikling med formål til utleie, og utvikling av næringseiendom. Vi har Vestlandet og Sørlandet som interesse området.